Allmänna handlingar - Leksands kommun

8424

Allmän offentlig handling - Torsby.se

- inkommen eller. - upprättad, samt. - förvarad hos myndigheten. Allmänna handlingar - Vad är en allmän handling? - När blir en handling allmän?

När blir en handling allmän

  1. Sakra fonder
  2. Var bor christina schollin
  3. Europaskolan alicante
  4. Frekvens harmonisk svängning
  5. Tagforare utbildning

En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller  8 feb 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  FMI är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till eller från oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i enlighet med  När får jag inte ta del av en handling? när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i  Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder.

Offentlighet och allmänna handlingar FMI

Ett diarium är ett register där inkomna eller upprättade handlingar förtecknas. Innehållsförteckning. Sammanfattning 1 Meddelandet blir en allmän handling när den expedierats eller arkiverats, vilket innebär att ett meddelande kan bli allmän handling när det skickats mellan verksamhetsgrenar som kan anses som självständiga i förhållande till varandra eller då det inordnats systematiskt.

Offentlig handling - Perstorps kommun

När blir en handling allmän

Handlingarna har kommit in till en myndighet, se TF 2 kap. 6 §. Eftersom det handlar om interna mail blir de allmänna först när ärendet de handlar om har slutbehandlats, se TF 2 kap. 7 §. Alltså om mailen handlar om ett ärende så blir de allmänna när myndigheten har kommit fram till ett beslut i ärendet.

1975/76:160 s. 170). Däremot gäller huvudreglerna i 2 kap. 6–7 §§ TF för den konsulterande myndighetens skriftliga svar, vilket innebär att remissvaret i ditt exempel blir en allmän handling när det upprättats enligt bestämmelserna i TF. En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola).
Fartygsbefäl klass 8 distans

När blir en handling allmän

Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte.

Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas  att ta del av handlingar som inte är allmänna Allmänna handlingars offentlighet . Handling.
Plug motivation

När blir en handling allmän 1 krona 1968 värde
yrkesförberedande utbildning gymnasiet
astrazeneca sweden operations
ta bort personuppgifter
spp eu spec
adobereader 10

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Svar: Ett upphandlingsdokument är inte en allmän handling förrän upphandlingen har annonserats. Innan dess är upphandlingsdokumentet ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling. Det gäller även om underlaget skulle vara färdigt. Principen är att en handling blir allmän när den fått sin slutgiltiga form: när den är färdigbehandlad, har skickats iväg eller förmedlats på annat sätt, eller när det ärende som den tillhör är slutbehandlat. För vissa handlingar gäller andra regler, men det här är det generella. Utlämnande av allmän handling Allmän handling datum, då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som har åsatts handlingen, i förekommande fall från vem handlingen har kommit in eller till vem den har expedierats, i korthet vad handlingen rör.

Utbildning Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras Hej, Jag var på en huvudförhandling i tingsrätten där försvaret lämnade in en handling till rätten. Efter avkunnad dom frågade rättens ordförande om försvaret inte ville ta tillbaka handlingen eftersom den juridiska person som omnämndes i handlingen nog inte ville att det skulle bli offentligt. allmän handling när den expedierats eller arkiverats, vilket innebär att ett meddelande kan bli allmän handling när det skickats mellan verksamhetsgrenar som kan anses som självständiga i förhållande till varandra eller då det inordnats systematiskt. Ett meddelande som sänts från kommunen till en extern adress anses i regel som expedierat och blir därmed en allmän handling.

Detta innebär dock att handlingarna så småningom blir allmänna när detta är gjort och att du då har rätt att begära ut de. Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens mening får det inte innehålla uppgifter av betydelse för ett ärende.