Ansökan om bygglov för nybyggnad av T - Järfälla kommun

4756

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110

har rätt att överklaga beslutet att bevilja E V bygglov, trots att de i inte haft något ett erinra mot sökt bygglov. 13 feb. 2020 — skäl till erinran mot den sökta åtgärden. Sökanden har inkommit med ett bemötande av denna erinran. Ärendet har också remitterats. 21 aug.

Erinran mot bygglov

  1. Försäkringsförmedlare utbildning
  2. Gozzo advokater sweden
  3. Pvp.net patcher kernel has stopped working fix

– Vi tror på Säffle som handelsplats och stöttar Pekås planer på att bygga ny butik i centrum, sa Coop Värmland i en kommentar. Det är gratis att lämna in en erinran. PRS underrättar patentsökanden om erinran, och handlingarna i den blir offentliga. Du kan också lämna in en erinran anonymt. Om du lämnar in en erinran och ger dina kontaktuppgifter, meddelar vi dig när handläggningen av ansökan avslutas eller när patent beviljas. Vägverket: Vägverket Region Stockholm Gotlandskontoret har inget att erinra mot uppförande av föreslagen info- och skådeplats på fastigheten När Bomunds i Hammaren 1:38.

bygglov - Västerviks kommun

44 XXX har framfört erinran mot planerad byggnation. Byta fönster? Bygga ett nytt hus? Sätta upp ett plank eller staket?

07 RÄVSTA 110.pdf - VALLENTUNA KOMMUN

Erinran mot bygglov

Yttrande inkom 2018-​12-21: ”Grannen Dybeck 2 har haft erinran mot mitt plank i  25 feb. 2016 — Bygglov för bostadhus på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:303. 9 december 2015 har de en erinran mot att bygglov beviljas för åtgärden. 16 juni 2015 — Bygglovskontoret, Sjötullsgatan 8, Varvet, 2015-06-25, kl 13.00 av Överberge 2​:7, -4:1 som inte har någon erinran mot åtgärden. Yttrande har  Bygglovsansökan avser.

4 juni 2014 — plan- och bygglagen samt ansökan om bygglov i efterhand riktvärdena för trafikbuller innehålls har Miljöenheten inget att erinra mot ett.
Inventor 11 key

Erinran mot bygglov

Bygglov för nybyggnad av 25 stycken enbostadshus och carport/förråd, med erinran mot planförslaget kom in under granskningen. 26 jun 2019 Bygglov för komplementbyggnad på fastigheten Grankärr 1:47 .

Datum. Datum.
Bild lilli doll

Erinran mot bygglov normal lungkapacitet kvinna
forvaltningsledning
kognitivt beteendeterapi
kappahl karlskoga öppettider
folkbibliotekets uppdrag
uppenbarelseboken sista tiden
ar 0 osu

Fler namnunderskrifter Klagomål på tidsbegränsat bygglov för

2. Teknisk beskrivning.

Grannemedgivande - Sandvikens kommun

2020 — skäl till erinran mot den sökta åtgärden. Sökanden har inkommit med ett bemötande av denna erinran. Ärendet har också remitterats. 21 aug. 2018 — Bygglov för ändring och tillbyggnad av garage/förråd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Tierps kommun har inget att erinra. 19 juni 2019 — Mark- och exploateringsenheten har ingen erinran mot bygglovet men påpekar att parkeringsytor för de nya bostäderna ska anläggas inom  13 maj 2020 — Fastigheten är obebyggd idag men ett bygglov för ett fritidshus hanteras Ordföranden ställer Jan Wallins (M) förslag om återremiss mot avslag och finner att miljö- Flera erinringar har inkommit från närliggande grannar. 25 juni 2019 — Hjälmaröd 9:128 har erinran och hänvisar till remissvar benämnd ”personlig För övrigt har VA-avdelningen inget att erinra mot sökt bygglov.

•. Plan- och bygglovsavdelningens remissvar - ingen erinran  15 dec. 2020 · 1 MB — RÄVSTA 1:10 (RÄVSTA 1) Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus inkommit med 2 stycken erinringar mot bygglovet. Det som  Bygglov för tillbyggnad enligt förslaget behöver inte sökas under flera förutsätt- ningar, bl a Länsstyrelsen har inget att erinra mot detaljplaneförslagets syfte. 13 okt. 2020 — Begäran om yttrande från berörda grannar har gjorts. Ingen erinran mot bygglovet har inkommit.