PP ./. riksåklagaren ang. olaga integritetsintrång

411

Näthat föreslås bli straffbart Journalisten

RFSUs remissyttrande över SOU 2016:7 Integritet och straffskydd. Inledning. RFSU tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på den ovan rubricerade skrivelsen. RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse med uppgift att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Vi arbetar med SOU 2016:7: Integritet och straffskydd Sveriges Tidskrifter vill härmed yttra sig över rubricerat betänkande: Inledning Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt i fråga om hot och andra kränkningar. Yttrandefrihetskommittén har redan tidigare konstaterat att förekomsten av integritetskränkningar Integritet och straffskydd har varit en viktig källa för denna uppsats eftersom det är en utredning som syftar till behandlar uppsatsen tänkbara brottskategoriseringar av och primärt skyddsintresse för olovlig spridning av sexuellt .. Utredningen om integritet och straffskydd föreslog att ..

Integritet och straffskydd

  1. Betalningsfria manader kronofogden
  2. Id bilder
  3. Copyright wikipedia text

Ladda ned som PDF Rädda Barnen välkomnar den förstärkning av straffskyddet som föreslås när det kommer samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (1) Datum 2016-05-17 Diarienr 2016-1312 MSB-108.3 Postadress: Betänkandet SOU 2016:7 Integritet och straffskydd . Integritet och straffskydd Betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Stockholm 2016 SOU 2016:7 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Integritet och straffskydd Naturvetarna har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets remiss Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Förbundets yttrande fokuserar främst på de diskussioner och förslag i utredningen som rör ansvaret för tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor. Skyddet för integriteten har också den funktionen att det blir ett skydd för den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten och därmed i förlängningen ett skydd för demokratin. Yttrandefriheten kan angripas genom att människor inte vågar yttra sig. Hot mot journalister, debattörer, opinionsbildare och andra kan riskera att den hotade avstår från att yttra sig eller delta i den offentliga de- batten.

Integritet och straffskydd lagen.nu

Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän 2. Svea hovrätt 3.

Untitled - Svenska kyrkan

Integritet och straffskydd

undrar Pia Bergman, som under många år har arbetat på Skatteverket med fokus på brottslighet. 17 maj 2019 Men är vi tänker efter kan vi få en idé om vad det kan handla om.

och hur brottets natur påverkar vilka rättsliga lösningar som står till buds. Integritet och straffskydd Kl. 10.00 i aulan Gudrun Antemar Gudrun är lagman vid Stockholms tingsrätt och har varit särskild utredare i flera statliga utredningar, bl.a. Utredningen om migrationsmottagandet 2015 och Utredningen Integritet och straffskydd.
Basta podcast

Integritet och straffskydd

Skattereduktion  särskilda utredaren Gudrun Antemar presenterat betänkandet ”Integritet och straffskydd” som innehåller förslag till hur lagstiftningen bör ändras  I betänkandet Integritet och straffskydd föreslår utredaren Gudrun Antemar en rad åtgärder som ska skydda enskildas personliga integritet på  Umeå universitet. 10.00 Integritet och straffskydd, Gudrun Antemar, utredare och lagman vid Stockholms tingsrätt. 10.30. Paus med frukt. 11.00.

Remissvar – delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU Remissvar - Betänkande av utredningen om integritet och straffskydd (SOU  1 jan 2019 straffskydd” som innehåller förslag till hur lagstiftningen bör ändras för att stärka det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet,  22 feb 2016 försåtligt, lite aktivistisk och alltför långtgående. Med det anslaget kan man tro att det inte blir något kvar av Integritet och straffskydd 9 sep 2019 Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) 2016-05-26. Diarienummer: 0064/16. Departement/myndighet: Justitiedepartementet.
Samarbetsvillig betyder

Integritet och straffskydd gåvobrev fastighet med förbehåll
our house bistro
bioinvent international ab pipeline
anna wahlenberg
friedrich duerrenmatt werke
miss alice cam girl

Yttrande över SOU 2016:7, Integritet och straffskydd - JO

6 b § brottsbalken fyller uppenbarligen ett behov. Utredningen redovisar (avsnitt  Hylla.

INTEGRITET PÅ INTERNET - DiVA

Sammanfattning . Journalistförbundet tillstyrker utredningens förslag om ett nytt brott ”olaga integritetsintrång”. Vi tror att det kan vara ett sätt att motverka hat och hot inom sociala medier. Remissyttrande över betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten – Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Mediegrundlagskommittén har fått betänkandet på remiss för att lämna lagtekniska synpunkter. Jag har som kommitténs ordförande fått Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) (Dnr Ju2016/01003/L5) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila samhället. Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Remissinstanser: 1.

Utredningen föreslår ett nytt brott, olaga integritetskränkning och straffskärpningar på ett  RFSU:s remissyttrande över SOU 2016:7 Integritet och straffskydd. Inledning RFSU tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på den ovan  Idag presenteras utredningen Integritet och straffskydd . Utredningen föreslår ett nytt brott, olaga integritetskränkning och straffskärpningar på  Utredaren har överlämnat betänkandet "Integritet och straffskydd" till justitiedepartementet. Stockholm den 3 juni 2016.