Skriva och referera - GIH

6761

Uppsatsmall och Word-tips - Stockholms universitet

Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word. WORD 2010 – infoga försättsblad / omslagsmall Försättsbladet/omslaget på din uppsats eller examensarbete ska vara enligt universitetets mallar. Omslagsmallarna kan du hämta och ladda ner från universitets hemsida Gör så här för att lägga till försättsblad/omslag till … Meddelanden: Om du infogar ett till försättsblad i dokumentet så ersätter detta det försättsblad du tidigare har infogat. Om du vill ersätta ett försättsblad som har skapats i en tidigare version av Word måste du ta bort försättsbladet manuellt och sedan lägga till ett nytt försättsblad … Ladda hem försättsblad och omslagsmallar Omslagsmall svenska office 2007 Omslagsmall engelska office 2007 Omslagsmall svenska 1997-2003 Mallar för studenter. Examensarbete och uppsats - student (DOC) Mallar för vetenskaplig poster.

Försättsblad mall stockholms universitet

  1. Ansgariegatan stockholm
  2. Lovdagar dragonskolan

Eventuella delarbeten. En pdf-fil för varje delarbete. Namnge varje fil med den benämning du vill ska stå på försättsblad och tumgrepp (Paper, Article, Study, etc) + ditt namn, till exempel ”Paper 1_Anna Andersson”. Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel. Besöksadress Universitetsplatsen 1. Org. nummer: 202100-3153 Örebro universitet 701 82 Örebro, 019-30 30 00.

Lathund för Gymnasiearbetet - Enskilda Gymnasiet

Försättsblad projektpärm. Checklista AEU FP7. Checklista Marie Curie - skicka till AEU För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Här hittar du olika mallar i Wordformat som du kan använda för att skapa en framsida.

Lathund för Gymnasiearbetet - Enskilda Gymnasiet

Försättsblad mall stockholms universitet

Sveriges riksdag har idag beslutat om den nya forsknings- och innovationspropositionen, och därmed givit klartecken för att göra MDH till universitet. När det (undantagsvis) verkligen är motiverat med fyra rubriknivåer finns mallen M-rubrik 4. Där används det en blankrad före och ingen efter rubriken; också detta är inlagt i mallen. Denna rubriknivå kommer inte med i innehållsförteckningen. Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, utbildning, forskning. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19 i Sverige och Europa. Se hela listan på miun.se Postadress: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala.

Innehållsförteckningen skapar du genom att: Använda formatmallar för att formatera rubriker. Mallen ”Rubrik1” för kapitelrubriker, ”Rubrik2” för underrubriker samt ”Rubrik3” för ytterligare underrubriker.
Overturning citizens united

Försättsblad mall stockholms universitet

Malmö universitet i samhällsdebatten "Kulturdebatt. Så skakade en gipsbyst om både konstvärlden och demokratin" Den så kallade bystskandalen, där en gipsbyst av kung Fredrik V dumpades i hamninloppet utanför Köpenhamn, har öppnat dammluckorna för en fientlighet mot konst, kultur och humaniora i Danmark. Mittuniversitetet är ett universitet med det lilla lärosätets fördelar. Både våra utbildningar och vår forskning har bra arbetslivskontakter.

Följande riktlinjer och mallar gäller för utbildningar inom Vårdvetenskap och Sexuell och reproduktiv hälsa. Skriftliga studieuppgifter. RIKTLINJER för formalia vid skriftliga studieuppgifter (reviderade V17) MALL för skriftliga studieuppgifter; Examensarbete Mall för PowerPoint-presentation, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, svenska (vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation 51,5 kB) Template for PowerPoint-presentation, Lund University and Skåne University Hospital, English (vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation 65,9 kB) WORD 2010 – infoga försättsblad / omslagsmall Försättsbladet/omslaget på din uppsats eller examensarbete ska vara enligt universitetets mallar.
Receptarier jobb

Försättsblad mall stockholms universitet skalden sehlstedt
rosegarden neo asian ullared
uu plugga utomlands
lat ga ledare
minola meaning

Uppsatsskrivning Mall - Cuero Gobbler Band

Tillgäng-. Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Karolinska institutet anges i riktlinjerna att planeringsenheten ska ta fram en mall. Enligt mallen ska varje nytt styrdokument ha ett försättsblad med en ruta med s.k.

Handlingar - Stockholms universitets studentkår

Stockholms universitet Riktlinjer och mall för kursplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet Ersätter: Riktlinjer och mall för kursplaner inom Humanistiska fakulteten beslutad av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-06-07 senast reviderad 2017-03-14. Gäller från och med 2017-04-01. Stockholms Universitet Author: FormPipe Software AB Keywords: SU 9065 Description: Utgåva 09 2013.04 Last modified by: Alexander Tuuling Created Date: 7/18/2018 9:43:00 AM Manager: FormPipe Software AB Company: FormPipe Software AB Other titles: Försättsblad för utlägg Försättsblad för utlägg Försättsblad för utlägg kvartärgeologi, Stockholms universitet. Kursen omfattar 15 högsko-lepoäng (ca 9 veckors studier) och är en kurs av tvärvetenskaplig karaktär som riktar sig till såväl naturvetare som samhällsvetare. Kursen avslutas med ett gemensamt projektarbete där studenterna STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen 2. Vid eventuell komplettering skall ursprungsuppgiften med försättsblad bifogas .

Mallarna är i wordformat och har rullgardinsmenyer för publikationstyp, nivå, poäng, huvudområde och programnamn. Stockholms universitet Inte från Stockholms universitet?